Skip to main content

 

Positioneren is keuzes maken

Positionering

Een betekenisvolle merkbelofte ontwikkelen

Mooi is geen criterium

"Ik vind het niet mooi!" Zeg jij dat ook wel eens over een logo, foto, website of social account? Als branding specialist en bruggenbouwer tussen mensen en merken, is het een reactie die ik heel vaak hoor. Mooi is een interessant label, heel menselijk ook, maar geen werkbare graadmeter voor wie zich bezighoudt met positionering, visievorming, branding en storytelling voor of namens een organisatie. Mooi is namelijk zeer subjectief en weerspiegelt 100% iemands mening.

Merkwaarde als maatstaf

Gelukkig bestaat er een graadmeter die wél betrouwbaar is voor het ontwikkelen en beoordelen van een corporate brand, tekst, ontwerp of plan van aanpak. In plaats van mooi kijken we dan naar de merkwaarde. Het gaat dan niet zozeer om de vraag wat je ervan vindt, maar om wat het merk - je bedrijf, product of dienstverlening - waardevol maakt. Voor jezelf, je klanten, medewerkers en de samenleving. 

Positioneren is keuzes maken. Dus hoe specifieker, hoe beter. Ik help je om een unieke merkbelofte te formuleren die de kern van je bedrijf raakt. Het mooie :-) is dat jouw merk zo betekenis krijgt van binnenuit. Het wordt een gedragen concept, waar je met z'n allen veel makkelijker aan kunt bouwen, wat klanten aantrekt en waarmee je nieuwe medewerkers binnenhaalt.

Van positionering naar creatie

Je postionering vormt de grondstof voor strategie en creatie. Het helpt keuzes maken ten aanzien van je doelstellingen en activiteiten en is ook het fundament voor design en contentcreatie. Omdat we al deze aspecten verkennen en vastleggen, kunnen we vanuit de positionering een gericht advies geven over passende kanalen en middelen, en een creatieve vertaalslag maken naar de inhoud en uitstraling van al je uitingen. Te denken valt aan:

  • logo- en huisstijlontwikkeling
  • slogans, onepagers, brochures
  • website-ontwikkeling
  • mailings en nieuwsbrieven
  • social media content 
  • bio's en banners (o.a. LinkedIn, YouTube)  

Aligned Branding maakt van je merk een magneet